Skip to content

Elproducerende vindmøller. Del 11: Teknikker til måling af akustisk støj

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

DS/EN 61400-11:2013 Dansk StandardDansk Standard Supplerende 2013

Elproducerende vindmøller. Del 11: Teknikker til måling af akustisk støj

International standard til måling af støj fra vindmøller. Erstatter DS/EN 61400-11:2003. Denne standard kan ikke downloades her. Den skal købes af Dansk Standard.

Back To Top