Skip to content

Ekstern støj fra virksomheder (Tillæg 2007)

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Tillæg til vejledning nr. 5/1984 -Miljøstyrelsen Gældende 2007

Ekstern støj fra virksomheder (Tillæg 2007)

En ændring af planloven mulighed for at forny boligkvarterer i eksisterende byområder, herunder såkaldt ”huludfyldning”, selv om det pågældende kvarter er et støjbelastet areal.

Back To Top