skip to Main Content

Ekstern støj fra virksomheder (1974)

Link til fil


Emne:


Titel:

Ekstern støj fra virksomheder (1974)


Dato:

1974

Udgiver:

_Miljøstyrelsen

Publikation:

Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 3/1974

Status:

Udgået

Ekstern støj fra virksomheder (1974)

Støjvejledningen bruges som hovedregel ved kontrol af vilkår, der er fastsat før november 1984, eller når det i pågældende vilkår er udtrykkeligt nævnt. Definitionerne i denne vejledning af bl.a. baggrundsstøj og temperaturinversion afviger fra de tilsvarende i Vejledning nr. 6/1984.

Back To Top