Skip to content

Ekstern støj fra virksomheder (1974)

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 3/1974 -Miljøstyrelsen Udgået 1974

Ekstern støj fra virksomheder (1974)

Støjvejledningen bruges som hovedregel ved kontrol af vilkår, der er fastsat før november 1984, eller når det i pågældende vilkår er udtrykkeligt nævnt. Definitionerne i denne vejledning af bl.a. baggrundsstøj og temperaturinversion afviger fra de tilsvarende i Vejledning nr. 6/1984.

Back To Top