Skip to content

Digitale lagringsmedier til brug ved støjmålinger

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Orientering nr. 34 Referencelaboratoriet Supplerende 2003

Digitale lagringsmedier til brug ved støjmålinger

DAT-båndet har længe været det foretrukne medium for lagring af lyd i forbindelse med lydmålinger. Men den hurtige udvikling inden for computerindustrien har muliggjort opbygning af måleinstrumenter og “båndoptagere” baseret på helt nye metoder med meget stor fleksibilitet, stort dynamikområde og høj databehandlingshastighed. Med den nye hurtige udvikling følger også betydelige risici for at introducere ukendte eller udokumenterede led i målekæden. Denne orientering skitserer, hvordan man bedst kan udnytte den nyeste teknologi og de fordele, den giver, og stadig sikre sig sporbare, pålidelige og veldokumenterede målinger, som overholder de relevante standarder.

Back To Top