Skip to content

Bestemmelse af jernbanevibrationer

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

RL1/14 Referencelaboratoriet Supplerende 2014

Bestemmelse af jernbanevibrationer

RL1/14 definerer, hvordan det maksimale vibrationsniveau Law,max bestemmes for forbipasserende tog. Dokumentet er et supplement til Miljøstyrelsens Orientering nr. 9/1997 og Referenceklaboratoriets orientering nr. 10 om vibrationer fra jernbaner.

Back To Top