Skip to content

Beregningsmodel for vejtrafikstøj. Revideret 1996

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Vejdirektoratet. Rapport 178, revideret 1996 Vejdirektoratet m.fl. Udgået 1998

Beregningsmodel for vejtrafikstøj. Revideret 1996

NB!Denne rapport er erstattet af Miljøstyrelsens “Støj fra veje” i 2007.
Oprindeligt erstattede denne rapport de tidligere (1978, 1981 og 1989) udgivne versioner af den fælles nordiske beregningsmetode . Metodens struktur er ikke ændret, men udgangsniveauerne er justeret. Denne vejledning er udgåret og kan ikke downloades.

Back To Top