Skip to content

Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Arbejdsrapport 2/2011 -Miljøstyrelsen Supplerende 2011

Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller

Miljøstyrelsen har iværksat en revision af bekendtgørelsen om støj fra vindmøller, så der fastsættes grænser også for den lavfrekvente støj fra møller. Bekendtgørelsen skal også foreskrive en entydig og operationel metode til at beregne den lavfrekvente støj. Derfor har Miljøstyrelsen bedt DELTA om at undersøge, om der kan udarbejdes en enkel beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller baseret på Nord2000, som ikke kræver anvendelse af egentlig Nord2000-software. Så vidt muligt skal terrænkorrektionerne udtrykkes som simple korrektioner pr. oktavbånd eller 1/3-oktavbånd, og metoden skal være gyldig i et afstandsområde der strækker sig fra minimumsafstanden til vindmøller (4 gange totalhøjden) til mindst den dobbelte afstand. For offshore vindmøller er der tale om længere afstande. Rapporten dokumenterer de undersøgelser, som DELTA har gennemført
og de opnåede resultater. Rapporten giver anbefalinger om terrænkorrektioner for vindmøller placeret henholdsvis på land og på havet, og anbefaler desuden værdier for luftabsorptionen.

Back To Top