skip to Main Content

Arrangementer

Beregning og måling af støj fra skydebaner

Link til fil


Emne:


Titel:

Beregning og måling af støj fra skydebaner


Dato:

1995

Udgiver:

_Miljøstyrelsen

Publikation:

Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2/1995

Status:

Gældende

Beregning og måling af støj fra skydebaner

Vejledningen indeholder en bearbejdet oversættelse af den fælles nordiske beregningsmetode og data for kildestyrken af i alt 125 håndvåben. Af overskuelighedsgrunde benyttes dog sædvanligvis ét af 10 typiske, udvalgte våben (våbenklasser) ved beregninger. Desuden beskriver vejledningen principperne for måling af skudstøj.

Back To Top