Skip to content

Beregning og måling af støj fra skydebaner

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2/1995 -Miljøstyrelsen Gældende 1995

Beregning og måling af støj fra skydebaner

Vejledningen indeholder en bearbejdet oversættelse af den fælles nordiske beregningsmetode og data for kildestyrken af i alt 125 håndvåben. Af overskuelighedsgrunde benyttes dog sædvanligvis ét af 10 typiske, udvalgte våben (våbenklasser) ved beregninger. Desuden beskriver vejledningen principperne for måling af skudstøj.

Back To Top