Skip to content

Beregning af vejtrafikstøj – en manual

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Vejdirektoratet. Rapport nr. 240, 2002 Vejdirektoratet m.fl. Udgået 2002

Beregning af vejtrafikstøj – en manual

Rapporten er i 2013 erstattet af en håndbog i Nord2000, men indeholder mange nyttige oplysninger og anvisninger, som dog skal krydscheckes inden anvendelse. Manualen er udgivet af Miljøstyrelsen og Vejdirektoratet. Den giver anvisninger om, hvordan man fastlægger forudsætninger for beregninger efter den nordiske beregningsmetode for støj fra vejtrafik, Miljø- og Energiministeriet / Vejdirektoratet, “Beregningsmodel for vejtrafikstøj. Revideret 1996″, Rapport 178, 1998. Formålet er at sikre ensartethed i behandlingen af trafikstøj baseret på beregnede støjniveauer

Back To Top