Skip to content

Beregning af støjkonsekvensområder omkring Forsvarets øvelsesområder, September 1997

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 8/1997 -Miljøstyrelsen Gældende 1997

Beregning af støjkonsekvensområder omkring Forsvarets øvelsesområder, September 1997

Vejledningen fastlægger en beregningsmetode for den støj der opstår ved bl.a. skydning med tunge våben i forsvarets øvelsesområder.

Back To Top