Skip to content

Beregning af støj fra jernbaner

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1985 -Miljøstyrelsen Udgået 1985

Beregning af støj fra jernbaner

Vejledningen beskriver den fælles nordiske metode for beregning af støj fra togtrafik. Den indeholder typekorrektioner for de togtyper, der var relevante for danske forhold på daværende tidspunkt.

Back To Top