Skip to content

Beregning af skudsstøj

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Orientering nr. 41 Referencelaboratoriet Gældende 2009

Beregning af skudsstøj

Administration af støj fra skydebaner håndteres efter Miljøstyrelsens vejledninger 1/1995 og 2/1995 . I sidstnævnte er der anvist en metode til beregning af støj fra skydebaner, nomogram-metoden samt henvist til beregningsprogrammet SKUDD udviklet af det norske konsulentfirma Kilde Akustikk A/S. Beregningsprogrammet beregner støj fra skydebaner i 1/1-oktavbånd efter principperne i Vejledning 2/1095. Vejledningen og beregningsprogrammet er fra 1995, og det er ikke længere muligt at købe SKUDD. Da der nu i højere grad ønskes optegnet detaljerede støjkonsekvensområder om skydebanerne, ser denne orientering på andre og mere tidssvarende muligheder for at udføre støjberegningerne.

Back To Top