Skip to content

Beregning af impulsstøj

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Orientering nr. 15 Referencelaboratoriet Supplerende 1991

Beregning af impulsstøj

Det bliver stadig mere almindeligt, at den eksterne støj fra virksomheder fastlægges ved brug af den fælles nordiske beregningsmetode. Ved at beregne støjen fra en virksomhed opnås der en oversigt over støjbidragene fra virksomhedens støjkilder eller processer, som det kan være vanskeligt at tilvejebringe ved måling. Oversigten kan være et værdifuldt grundlag for projektering af støjdæmpning og et udgangspunkt for at vurdere, hvordan driftsomlægninger, ombygninger o.l. influerer på den eksterne støj.

Back To Top