skip to Main Content

Arrangementer

Beregning af impulsstøj

Link til fil


Emne:


Titel:

Beregning af impulsstøj


Dato:

1991

Udgiver:

Referencelaboratoriet

Publikation:

Orientering nr. 15

Status:

Supplerende

Beregning af impulsstøj

Det bliver stadig mere almindeligt, at den eksterne støj fra virksomheder fastlægges ved brug af den fælles nordiske beregningsmetode. Ved at beregne støjen fra en virksomhed opnås der en oversigt over støjbidragene fra virksomhedens støjkilder eller processer, som det kan være vanskeligt at tilvejebringe ved måling. Oversigten kan være et værdifuldt grundlag for projektering af støjdæmpning og et udgangspunkt for at vurdere, hvordan driftsomlægninger, ombygninger o.l. influerer på den eksterne støj.

Back To Top