Skip to content

Beregning af ekstern støj

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Orientering nr. 1 Referencelaboratoriet Supplerende 1984

Beregning af ekstern støj

Den nye fælles nordiske beregningsmetode for ekstern industristøj kan benyttes til at beregne støjbelastningen i større afstande fra virksomheder på grundlag af lydtrykniveauet tættere på. Den kan også bruges til at forudberegne støjbelastningen fra en planlagt virksomhed eller en udvidelse af en eksisterende, når man kender støjemissionen (lydeffektniveauet) fra de enkelte støjkilder.

Back To Top