skip to Main Content

Arrangementer

Beregning af ekstern støj

Link til fil


Emne:


Titel:

Beregning af ekstern støj


Dato:

1984

Udgiver:

Referencelaboratoriet

Publikation:

Orientering nr. 1

Status:

Supplerende

Beregning af ekstern støj

Den nye fælles nordiske beregningsmetode for ekstern industristøj kan benyttes til at beregne støjbelastningen i større afstande fra virksomheder på grundlag af lydtrykniveauet tættere på. Den kan også bruges til at forudberegne støjbelastningen fra en planlagt virksomhed eller en udvidelse af en eksisterende, når man kender støjemissionen (lydeffektniveauet) fra de enkelte støjkilder.

Back To Top