Skip to content

Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Fælles nordisk beregningsmetode

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1993 -Miljøstyrelsen Gældende 1993

Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Fælles nordisk beregningsmetode

Vejledningen til beregning af ekstern støj indeholder en beskrivelse af selve beregningsmetoden og af de tilhørende målemetoder for kildestyrke. Nogle af målemetoderne er ikke helt tidssvarende, og brug af de tilsvarende Nordtest-metoder bør accepteres. Desuden er det anført, hvorledes vilkår skal udformes, når deres overholdelse skal eftervises ved beregning eller valgfrit ved måling eller beregning.

NB Referencelaboratoriet har i januar 2014 rettet en fejl i formel 6.3.3 på side 72.

Back To Top