skip to Main Content

Arrangementer

Bekendtgørelse om støjregulering af forsvarets øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner

Link til fil


Emne:


Titel:

Bekendtgørelse om støjregulering af forsvarets øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner


Dato:

2002

Udgiver:

Miljøministeriet

Publikation:

BEK nr. 468 af 13/06/2002

Status:

Udgået

Bekendtgørelse om støjregulering af forsvarets øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner

Bekendtgørelsen fastsætter regler om forebyggelse og begrænsning af støj- og vibrationsgener fra forsvarets øvelsesområder.

Back To Top