Skip to content

Bekendtgørelse om støjregulering af forsvarets øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

BEK nr. 468 af 13/06/2002 Miljøministeriet Udgået 2002

Bekendtgørelse om støjregulering af forsvarets øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner

Bekendtgørelsen fastsætter regler om forebyggelse og begrænsning af støj- og vibrationsgener fra forsvarets øvelsesområder.

Back To Top