Skip to content

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller (2019)

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

BEK nr 135 af 07/02/2019 Miljø- og Fødevareministeriet Gældende 2019

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller (2019)

Bekendtgørelsen finder anvendelse på etablering, ændring og drift af vindmøller.

Bekendtgørelsen erstatter BEK nr 1736 af 21/12/2015

Back To Top