Skip to content

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller (Vindmøllebekendtgørelsen 2011)

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

BEK nr. 1284 af 15/12/2011 Miljøministeriet Udgået 2011

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller (Vindmøllebekendtgørelsen 2011)

Bekendtgørelsen finder anvendelse på etablering, ændring og drift af vindmøller.

 

Back To Top