Skip to content

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller (2006)

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

BEK nr. 1518 af 14/12/2006 Miljøministeriet Udgået 2006

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller (2006)

Bekendtgørelsen træder i stedet for den tidligere bekendtgørelse for vindmøller, der er anmeldt eller sat i drift før den 1. januar 2007. Bekendtgørelse nr. 304 af 14. maj 1991 om støj fra vindmøller ophæves, men finder fortsat anvendelse for vindmøller, der er anmeldt eller sat i drift før den 1. januar 2007. Den nye bekendtgørelse sætter grænseværdier for støjen både ved vindhastigheder på 6 og 8 m/s og omfatter både vindmøller på land og offshore.

Back To Top