skip to Main Content

Arrangementer

Bekendtgørelse om støj fra maskiner til brug i det fri (Maskinstøjsbekendtgørelsen)

Link til fil


Emne:


Titel:

Bekendtgørelse om støj fra maskiner til brug i det fri (Maskinstøjsbekendtgørelsen)


Dato:

2016

Udgiver:

Miljø- og Fødevareministeriet

Publikation:

BEK nr 29 af 11/01/2016

Status:

Supplerende

Bekendtgørelse om støj fra maskiner til brug i det fri (Maskinstøjsbekendtgørelsen)

Denne bekendtgørelse implementerer “Maskinstøjsdirektivet” (Direktiv 2000/14/EF) og omfatter kun maskiner m.v., der markedsføres eller tages i brug som en samlet enhed, der er klar til den brug, de er beregnet til. Tilbehør uden motor, som markedsføres eller tages i brug særskilt, er ikke omfattet af bekendtgørelsen. Dog er håndbetjente betonbrækkere, pikhammere og hydrauliske hammere omfattet.
Den oprindelige bekendtgørelse (BEK nr. 1040 af 11/12/2001) er opdateret i flere omgange.
Maskinstøjsbekendtgørelsen er supplerende litteratur, da den ikke direkte indgår som grundlag for metoder til miljøstøj

 

Back To Top