skip to Main Content

Arrangementer

Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Link til fil


Emne:

Generelt om ekstern støj


Titel:

Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)


Dato:

2019

Udgiver:

Miljø- og Fødevareministeriet

Publikation:

BEK nr 121 af 04/02/2019

Status:

Gældende

Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Miljøvurderingsbekendtgørelsen

Bekendtgørelsen fastsætter regler for ansøgninger og visse tilladeser om konkrete projekter, der er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Bekendtgørelsens regler om samordning, digital høring og offentliggørelse finder anvendelse på såvel planer og programmer som på konkrete projekter.

 

Back To Top