Skip to content

Miljøvurderingsbekendtgørelsen. Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

BEK nr 806 af 14/06/2023 Miljøministeriet Gældende 2023

Miljøvurderingsbekendtgørelsen. Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

Miljøvurderingsbekendtgørelsen

Bekendtgørelsen fastsætter regler for ansøgninger og visse tilladelser om konkrete projekter, der er omfattet af miljøvurderingsloven. Bekendtgørelsens regler om samordning, digital høring og offentliggørelse finder anvendelse på såvel planer og programmer som på konkrete projekter

 

 

Back To Top