skip to Main Content

Miljøvurderingsbekendtgørelsen. Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

BEK nr 1376 af 21/06/2021 Miljøministeriet Gældende 2021

Miljøvurderingsbekendtgørelsen. Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

Miljøvurderingsbekendtgørelsen

Bekendtgørelsen fastsætter regler for ansøgninger og visse tilladelser om konkrete projekter, der er omfattet af miljøvurderingsloven. Bekendtgørelsens regler om samordning, digital høring og offentliggørelse finder anvendelse på såvel planer og programmer som på konkrete projekter.

 

 

Back To Top