skip to Main Content

Arrangementer

Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter (Miljøaktivitetsbekendtgørelsen)

Link til fil


Emne:


Titel:

Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter (Miljøaktivitetsbekendtgørelsen)


Dato:

2017

Udgiver:

Miljø- og Fødevareministeriet

Publikation:

BEK nr 844 af 23/06/2017

Status:

Gældende

Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter (Miljøaktivitetsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelsen fastsætter regler om anmeldelse af visse midlertidige aktiviteter, om forebyggelse og imødegåelse af forurening og uhygiejniske forhold fra ikke-erhvervsmæssige dyrehold og visse andre aktiviteter samt om kommunernes adgang til at udstede kommunale forskrifter. Endvidere fastsætter bekendtgørelsen regler om afskæring af klageadgangen for visse afgørelser efter § 42 i lov om miljøbeskyttelse.

 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2017

Back To Top