Skip to content

Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (1997)

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

BEK nr. 922 af 5/12/1997 Miljøministeriet Udgået 1997

Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (1997)

Denne bekendtgørelse fastsætter regler med henblik på forebyggelse og begrænsning af forurening fra autoværksteder, dvs. virksomheder, anlæg og aktiviteter for service, reparation, vask og overfladebehandling af motorkøretøjer, herunder motorcykler.

Back To Top