skip to Main Content

Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (1997)

Link til fil


Emne:


Titel:

Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (1997)


Dato:

1997

Udgiver:

Miljøministeriet

Publikation:

BEK nr. 922 af 5/12/1997

Status:

Udgået

Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (1997)

Denne bekendtgørelse fastsætter regler med henblik på forebyggelse og begrænsning af forurening fra autoværksteder, dvs. virksomheder, anlæg og aktiviteter for service, reparation, vask og overfladebehandling af motorkøretøjer, herunder motorcykler.

Back To Top