Skip to content

Bekendtgørelse om miljøgodkendelse af hurtigfærgeruter (Hurtigfærgebekendtgørelsen)

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

BEK nr 1735 af 21/12/2015 Miljøministeriet Gældende 2015

Bekendtgørelse om miljøgodkendelse af hurtigfærgeruter (Hurtigfærgebekendtgørelsen)

Denne bekendtgørelse fastsætter bestemmelser om miljøgodkendelse af færgeruter med mindst en dansk anløbshavn, der besejles eller skal besejles af en hurtigfærge, og regler for behandlingen af godkendelsessager.

Bekendtgørelse nr. 1324 af 21. december 2011 om miljøgodkendelse af hurtigfærgeruter ophæves.

Back To Top