Skip to content

Bekendtgørelse om miljøgodkendelse af hurtigfærgeruter (Hurtigfærgebekendtgørelsen)

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

BEK nr. 821 af 23/10/1997 Miljøministeriet Udgået 1997

Bekendtgørelse om miljøgodkendelse af hurtigfærgeruter (Hurtigfærgebekendtgørelsen)

Denne bekendtgørelse fastsætter bestemmelser om miljøgodkendelse af færgeruter med mindst en dansk anløbshavn, der besejles eller skal besejles af en hurtigfærge, og regler for behandlingen af godkendelsessager.

Back To Top