skip to Main Content

Arrangementer

Bekendtgørelse om lov om planlægning (Planloven)

Link til fil


Emne:


Titel:

Bekendtgørelse om lov om planlægning (Planloven)


Dato:

2020

Udgiver:

Erhvervsministeriet

Publikation:

LBK nr 1157 af 01/07/2020

Status:

Gældende

Bekendtgørelse om lov om planlægning (Planloven)

Planloven skal sikre, at den sammenfattende planlægning forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen, og medvirke til at værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet.
LBK nr 1157 af 01/07/2020

Back To Top