skip to Main Content

Arrangementer

Bekendtgørelse om lov om planlægning (Planloven)

Link til fil


Emne:

Generelt om ekstern støj


Titel:

Bekendtgørelse om lov om planlægning (Planloven)


Dato:

2018

Udgiver:

Erhvervsministeriet

Publikation:

LBK nr 287 af 16/04/2018

Status:

Gældende

Bekendtgørelse om lov om planlægning (Planloven)

Planloven skal sikre, at den sammenfattende planlægning forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen, og medvirke til at værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet.
LBK nr 287 af 16/04/2018

Back To Top