skip to Main Content

Arrangementer

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger

Link til fil


Emne:

Generelt om ekstern støj


Titel:

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger


Dato:

2019

Udgiver:

Miljø- og Fødevareministeriet

Publikation:

BEK nr 1071 af 28/10/2019

Status:

Gældende

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger

Bekendtgørelsen finder blandt andet anvendelse på:
– Støjmålinger og støjberegninger, der udføres som grundlag for myndigheders forvaltningsafgørelser i medfør af lov om miljøbeskyttelse og regler fastsat i medfør af denne lov.

Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse på målinger og prøveudtagninger, som udføres i forbindelse med akutte forureningssituationer og lignende, hvor det ikke er muligt at opfylde bekendtgørelsens krav.

Bilag 4 angiver krav til kvaliteten af målinger samt krav til godkendte laboratorier på støjområdet, herunder krav til akkrediterede laboratorier og certificerede personer inden for “Miljømåling – ekstern støj”.

Denne udgave er udsendt med virkning fra den 1 november 2019 og erstatter BEK nr. 523 af 1. maj 2019 om kvalitetskrav til miljømålinger.

Back To Top