Skip to content

Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

BEK nr. 1309 af 21/12/2011 Miljøministeriet Gældende 2011

Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Bekendtgørelsen fastsætter regler for kortlægning af ekstern støj fra visse infrastrukturanlæg og i større samlede byområder og for udarbejdelse af støjhandlingsplaner for disse anlæg og byområder.

Back To Top