Skip to content

Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

BEK nr 1065 af 12/09/2017 Miljø- og Fødevareministeriet Gældende 2017

Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Bekendtgørelsen fastsætter regler for kortlægning af ekstern støj fra visse infrastrukturanlæg og i større, samlede byområder og for udarbejdelse af støjhandlingsplaner for disse anlæg og byområder. Formålet med kortlægning af den eksterne støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner er at skabe et grundlag for at undgå, forebygge eller begrænse de skadelige virkninger, herunder gener, der skyldes eksponering for ekstern støj, samt at opretholde støjmiljøets kvalitet der, hvor den er acceptabel. Bekendtgørelsen fastsætter også regler, der skal sikre, at oplysninger om ekstern støj og dens virkninger stilles til rådighed for offentligheden.

Bekendtgøreklsen erstatter BEK nr 1309 af 21/12/2011.

Back To Top