skip to Main Content

Arrangementer

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (Godkendelsesbekendtgørelsen)

Link til fil


Emne:

Virksomheder (inkl. infralyd og lavfrekvent støj)


Titel:

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (Godkendelsesbekendtgørelsen)


Dato:

2018

Udgiver:

Miljø- og Fødevareministeriet

Publikation:

BEK nr 1317 af 20/11/2018 

Status:

Gældende

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (Godkendelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelsen fastsætter regler om godkendelsesordningen i miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 for listevirksomhed, herunder om revurdering af listevirksomheder.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 20.december 2018 (Se teksten) og erstatter BEK nr 725 af 06/06/2017 om godkendelse af listevirksomhed .

 

Back To Top