Skip to content

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (Godkendelsesbekendtgørelsen)

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

BEK nr 1083 af 09/08/2023 Miljøministeriet Gældende 2023

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (Godkendelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelsen fastsætter regler om godkendelsesordningen i miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 for listevirksomhed, herunder om revurdering af listevirksomheder.

 

Back To Top