skip to Main Content

Arrangementer

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (Godkendelsesbekendtgørelsen)

Link til fil


Emne:

Virksomheder (inkl. infralyd og lavfrekvent støj)


Titel:

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (Godkendelsesbekendtgørelsen)


Dato:

2019

Udgiver:

Miljø- og Fødevareministeriet

Publikation:

BEK nr 1534 af 09/12/2019

Status:

Gældende

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (Godkendelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelsen fastsætter regler om godkendelsesordningen i miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 for listevirksomhed, herunder om revurdering af listevirksomheder.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020 (se dog teksten) og erstatter BEK nr 1317 af 20/11/2018  om godkendelse af listevirksomhed .

 

Back To Top