Skip to content

Bekendtgørelse om støjregulering af forsvarets øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

BEK nr 1732 af 21/12/2015 Miljøministeriet Gældende 2015

Bekendtgørelse om støjregulering af forsvarets øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner

Denne bekendtgørelse fastsætter regler om forebyggelse og begrænsning af støj- og vibrationsgener fra forsvarets øvelsesområder.

Bekendtgørelse nr. 468 af 13. juni 2002 om støjregulering af forsvarets øvelsespladser for skyde- og øvelsesterræner ophæves.

Back To Top