skip to Main Content

Arrangementer

Bekendtgørelse om støjregulering af forsvarets øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner

Link til fil


Emne:


Titel:

Bekendtgørelse om støjregulering af forsvarets øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner


Dato:

2015

Udgiver:

Miljøministeriet

Publikation:

BEK nr 1732 af 21/12/2015

Status:

Gældende

Bekendtgørelse om støjregulering af forsvarets øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner

Denne bekendtgørelse fastsætter regler om forebyggelse og begrænsning af støj- og vibrationsgener fra forsvarets øvelsesområder.

Bekendtgørelse nr. 468 af 13. juni 2002 om støjregulering af forsvarets øvelsespladser for skyde- og øvelsesterræner ophæves.

Back To Top