Skip to content

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støjregulering af forsvarets øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner (2007

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

BEK nr. 641 af 14/06/2007 Miljøministeriet Udgået 2007

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støjregulering af forsvarets øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner (2007

Ændringer til BEK 468 af 13. juni 2002 om støjregulering af forsvarets øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner.

Back To Top