Skip to content

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støjregulering af forsvarets øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner (1998)

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

BEK nr. 1057 af 14/12/1998 Miljøministeriet Udgået 1998

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støjregulering af forsvarets øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner (1998)

Bekendtgørelsen sigter på at forebygge og begrænse gener fra støj og vibrationer som følge af aktiviteter på øvelsesområder.

Back To Top