skip to Main Content

Arrangementer

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støjregulering af forsvarets øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner (1998)

Link til fil


Emne:


Titel:

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støjregulering af forsvarets øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner (1998)


Dato:

1998

Udgiver:

Miljøministeriet

Publikation:

BEK nr. 1057 af 14/12/1998

Status:

Udgået

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støjregulering af forsvarets øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner (1998)

Bekendtgørelsen sigter på at forebygge og begrænse gener fra støj og vibrationer som følge af aktiviteter på øvelsesområder.

Back To Top