Skip to content

Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (2019)

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

BEK nr 908 af 30/08/2019 Miljøministeriet Gældende 2019

Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (2019)

Bekendtgørelsen fastsætter regler om anmeldelse af etablering, udvidelse, ændring og om drift af autoværksteder med henblik på forebyggelse og begrænsning af forurening fra autoværksteder.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2019.

Bekendtgørelse nr 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. ophæves

Back To Top