Skip to content

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om miljøgodkendelse af hurtigfærgeruter

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

BEK nr. 1587 af 11/12/2007 Miljøministeriet Udgået 2007

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om miljøgodkendelse af hurtigfærgeruter

Ændringer til bekendtgørelse nr. 821 af 23. oktober 1997 om miljøgodkendelse af hurtigfærgeruter.

Back To Top