skip to Main Content

Arrangementer

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Link til fil


Emne:

Generelt om ekstern støj


Titel:

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)


Dato:

2017

Udgiver:

Miljø- og Fødevareministeriet

Publikation:

LBK nr 1225 af 25/10/2018

Status:

Gældende

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Bekendtgørelsens regler finder anvendelse på ansøgninger om konkrete projekter, der er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Lovens formål er at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og at bidrage til integrationen af miljøhensyn under udarbejdelsen og vedtagelsen af planer og programmer og ved tilladelse til projekter med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling, ved at der gennemføres en miljøvurdering af planer, programmer og projekter, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Back To Top