skip to Main Content

Arrangementer

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)

Link til fil


Emne:

Generelt om ekstern støj


Titel:

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)


Dato:

2018

Udgiver:

Miljø- og Fødevareministeriet

Publikation:

LBK nr 1121 af 03/09/2018

Status:

Gældende

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)

 Loven skal medvirke til at værne natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet.

Med denne lov tilsigtes særligt

1) at forebygge og bekæmpe forurening af luft, vand, jord og undergrund samt vibrations- og støjulemper,

2) at tilvejebringe hygiejnisk begrundede regler af betydning for miljøet og for mennesker,

3) at begrænse anvendelse og spild af råstoffer og andre ressourcer,

4) at fremme anvendelse af renere teknologi og

5) at fremme genanvendelse og begrænse problemer i forbindelse med affaldshåndtering

Tidligere udgave: LBK nr 966 af 23/06/2017

Back To Top