Skip to content

Bekæmpelse af støj fra byggepladser

Publikation:

Udgiver:

Status:

Dato:

Miljøprojekt 1409 -Miljøstyrelsen Supplerende 2012

Bekæmpelse af støj fra byggepladser

Støj er et væsentligt problem ved bygge- og anlægsarbejder, især i byer, hvor folk bor tæt. Kommunen kan sætte grænser for de tidsrum, byggeriet kan foregå, eller stille krav om støjafskærmning. Ved større anlægsarbejder i døgndrift kan de mest støjbelastede familier genhuses. Der er udviklet støjsvage entreprenørmaskiner og mindre støjende processer til byggeri og nedrivning. Men disse støjsvage teknologier anvendes i ret begrænset omfang i Danmark sammenlignet med vores nabolande. Rapporten gør status for den nuværende bekæmpelse af støj fra byggepladser, og mulighederne for udvikling af nye støjsvage løsninger beskrives. Desuden gives der forslag til konkrete udviklingsprojekter.

Back To Top