Skip to content

Rapporten for 24. sammenlignende støjmåling

Rapporten for 24. sammenlignende støjmåling gennemført i 2018 er nu lagt på hjemmesiden.
Du kan downloade rapporten her.

Kort resumé:

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger har i perioden juli – september 2018 afholdt den 24. sammenlignende støjmåling. I alt indkom der 36 forskellige besvarelser fra 37 tilmeldte deltagere.
Opgavesættet bestod af 3 opgaver. Deltagerne fik tilsendt en lille højttaler, der kunne afspille lyserød støj. Deltagerne skulle måle højttalerens kildestyrke på to måder: Opgave A med den traditionelle kassemetode i 16 punkter og Opgave B på en alternativ metode, hvor målefladerne scannes én ad gangen. Opgave C omhandlede beregning af togstøjen ved et enkelt hus på landet og var stilet til de deltagere, som er certificeret eller akkrediteret til beregning af trafikstøj.
Deltagelse i den sammenlignende støjmåling er obligatorisk for laboratorier, der er akkrediteret, og for personer der er certificeret til ”Miljømåling – ekstern støj” og/eller ”Miljømåling – trafikstøj”. Der deltog 25 forskellige laboratorier / firmaer.

Rapporten gennemgår opgaverne og besvarelserne, sammenligner resultaterne og giver en karakter til de deltagende.

Back To Top