Skip to content

Rapport om høretærskler og genevirkning af lavfrekvent støj i relation til vindmøller

Miljøstyrelsen har gennem et litteraturstudie fået belyst, hvad der måtte være af ny viden dels om høretærskler i det lavfrekvente område og dels om gene og dosis-responskurver for lavfrekvent støj med relevans for vindmøller.
Læs mere her: https://referencelaboratoriet.dk/wp-content/uploads/2024_-Hoeretaerskler_og_-genevirkning_for_lavfrekvent_stoej_i_relation_til_vindmoeller_TC-102214.pdf

Back To Top