Skip to content

Persondatapolitik og Cookies

Privatlivspolitik

1. Dataansvar

FORCE Technology tilbyder, som førende teknologisk servicevirksomhed, mange ydelser inden for flere forskellige områder og behandler derfor også en del personoplysninger. I denne persondatapolitik kan du læse, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du er kunde, deltager i arrangementer, besøger vores hjemmeside eller i anden anledning er i kontakt med os.

FORCE Technology er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vores juridiske oplysninger er som følger:

FORCE Technology
Park Allé 345
2605 Brøndby

Telefon: +45 4325 0000
E-mail: CORPLegalServices@forcetechnology.com
CVR: 55117314

2. Behandling af dine personoplysninger

2.1. Personoplysninger og formål

FORCE Technology behandler kun personoplysninger til specifikke og saglige formål. Mængden og arten af personoplysninger vil variere afhængig af det enkelte formål. Nedenfor er angivet de primære formål:

HJEMMESIDE
Når du besøger vores hjemmeside indsamler vi din IP-adresse, operativsystem, sprogindstilling, browsertype, udstyrstype mv. Behandlingen sker for at kunne give dig den bedst mulige oplevelse på hjemmesiden. Retsgrundlaget for behandlingen er legitim interesse.

MARKEDSFØRING OG NYHEDSBREVE
Hvis du modtager nyhedsbreve eller markedsføring, behandler vi dit navn, ansættelsessted, titel, adresse, telefonnumre, e-mailadresse, interesseområder, deltagelse i arrangementer samt eventuelle besøg på vores hjemmeside og andre digitale platforme. Oplysningerne bruger vi til at sende målrettet og relevant information baseret på dine interesser. Retsgrundlaget for behandlingen kan både være legitim interesse og samtykke.

ARRANGEMENTER, ERFAGRUPPER M.M.
Hvis du deltager i arrangementer hos FORCE Technology kan vi behandle oplysninger om dit navn, ansættelsessted, titel, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og fødselsdato. De indsamlede personoplysninger bruges til at registrere og facilitere din deltagelse. Retsgrundlaget for behandlingen kan både være legitim interesse og samtykke.

KURSER OG UDDANNELSE
Hvis du deltager i kurser eller uddannelsesforløb hos FORCE Technology kan vi behandle oplysninger om dit navn, ansættelsessted, titel, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato, foto, uddannelse og CPR-nummer. De indsamlede personoplysninger bruges til at registrere og facilitere din deltagelse på kurset/uddannelsen. Retsgrundlaget herfor er legitim interesse eller krav efter lovgivning om uddannelse.

PRODUKTER OG SERVICEYDELSER
Ved køb af produkter og serviceydelser kan vi behandle oplysninger om dit navn, titel, ansættelsessted, telefonnummer og e-mailadresse. Endvidere kan vi behandle oplysninger om fødselsdato, CPR-nummer, kompetencer, uddannelse m.v. i det omfang det er påkrævet af myndigheder eller akkrediteringsorganer for løsning af opgaven. De indsamlede personoplysninger bruges til etablering af kundeforholdet og levering af den aftalte ydelse. Retsgrundlaget herfor er legitim interesse og senere kontrakt.

BESØGENDE
Som besøgende på en FORCE Technology lokation vil du ved ankomst i receptionen blive registreret med navn, ansættelsessted, email og telefonnummer, ligesom enkelte lokationer har videoovervågning. Denne indsamling af personoplysninger sker af sikkerhedshensyn. Endvidere vil vi, som forberedelse til et besøg, yderligere kunne indsamle oplysninger om nationalitet, fødselsdato mm. med det formål at udstede et ’Letter of Invitation’, reservere hotel, bestille transport m.m. Retsgrundlaget herfor er legitim interesse.

JOBANSØGERE
Hvis du søger job hos FORCE Technology kan vi behandle oplysninger om dit navn, adresse, telefon, email, foto, uddannelse og øvrige oplysninger, der er medsendt i din ansøgning. Denne behandlinger sker med det formål at vurdere og udvælge ansøgere. Retsgrundlaget herfor er legitim interesse og senere kontrakt.

2.2. Oplysningspligt

Når FORCE Technology indsamler og behandler dine personoplysninger vil vi oplyse dig om det. Måden du oplyses på vil afhænge af i hvilken sammenhæng, vi indsamler og behandler dine data.

2.3 Berigtigelse

FORCE Technology opdaterer løbende dine personoplysninger, hvis det kommer til vores kendskab, at de er ændret. Da vores mulighed i høj grad afhænger af information fra dig, beder vi dig oplyse os om eventuelle ændringer i dine personoplysninger. Dette kan ske direkte til din kontaktperson hos FORCE Technology eller på e-mail til CORPLegalServices@forcetechnology.com.

2.4 Videregivelse indenfor EU/EØS

FORCE Technology kan videregive dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at levere den aftalte ydelse eller opfylde eventuelle myndighedskrav. En sådan videregivelse kan være til koncernforbundne selskaber, samarbejdspartnere eller relevante myndigheder. Ved deltagelse på arrangementer, kurser og uddannelsesforløb kan dit navn og dit ansættelsessted endvidere optræde på den deltagerliste, som uddeles til de øvrige deltagere.

2.5 Overførsel til tredjelande

FORCE Technology kan videregive dine personoplysninger til modtagere udenfor EU/EØS. Dette vil ske i samme omfang og på samme grundlag som nævnt i pkt. 2.4. FORCE Technology vil sikre, at der er et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau ved overførsel til et tredjeland, i overensstemmelse med reglerne herom.

2.6 Opbevaring og sletning

FORCE Technology opbevarer dine personoplysninger i det for formålet nødvendige tidsrum. Dette varierer afhængig af opgavens art og er beskrevet i interne procedurer og retningslinjer, der sikrer at ingen personoplysninger gemmes længere tid, end der er sagligt grundlag for det. Tidsrummet er fastsat udfra en samlet vurdering af typen og mængden af personlysninger, FORCE Technologys legitime interesse samt opfyldelse af eventuelle kunde- eller lovkrav. Jobansøgninger gemmes til stillingen er besat, medmindre der er givet samtykke til andet.

3. Dine rettigheder

Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personoplysninger. Du har også ret til at få berigtiget, slettet eller begrænset dine personoplysninger efter reglerne herom. Du har desuden ret til at få udleveret personoplysninger om dig selv, som du har givet til os. Henvendelser vedrørende dine rettigheder kan ske til os på e-mail til CORPLegalServices@forcetechnology.com.

4. Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter straks slette de oplysninger der er afgivet ved samtykke.

5. Klagemulighed

Hvis du er uenig i den måde, hvorpå vi behandler dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til:

Datatilsynet
Carl Jacobsens vej 35
2500 Valby

Telefon +45 3319 3200
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Du kan læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk

April 2023

Back To Top