Skip to content

Orientering 36 om usikkerhed er revideret

Orientering nr. 36 om beregning af usikkerhed for ekstern støj fra virksomheder er revideret i juli 2021. Orienteringens tekst og beregningseksemplerne i Bilag 1 er forsøgt tydeliggjort. I forbindelse hermed er beregningseksemplerne i Bilag 1 anskueliggjort ved en regneark-gennemregning og resultatet er indsat som et ekstra faneblad i det eksisterende regneark ”Usikkerhedsberegningsark RL0608 Rev2.xlsx”, som ligger på Referencelaboratoriets hjemmeside under Udgivelser.

Orientering 36 finder du her

NB Har du downloadet Orientering 36 mellem den 19. juni  og 6. juli 2021 skal du hente den påny.

 

Back To Top