Skip to content

Om Referencelaboratoriet

Formålet med Referencelaboratoriet er på Miljøstyrelsens vegne at sikre kvaliteten af prøvetagnings- og laboratoriearbejdet på støj- og vibrationsområdet. Endvidere skal referencelaboratoriet beskæftige sig med metodeudvikling, metodeafprøvning og andet relevant udviklingsarbejde på nationalt og internationalt niveau samt yde bistand til Miljøstyrelsen efter nærmere aftale.


Referencefunktionen skal medvirke til at sikre kvaliteten af de analyser, målinger m.v., som udføres af de godkendte laboratorier på myndighedernes foranledning bl.a. gennem:


  • Administration af godkendelsesordningen, herunder udgivelse af en liste over godkendte laboratorier.
  • Informationsvirksomhed og rådgivning af laboratorier og brugere af analyseresultater.
    Referencelaboratoriet udgiver bl.a. “Orientering fra Referencelaboratoriet” og vedligeholder en liste over vejledninger m.m. på støjområdet
  • Afholdelse af sammenlignende støjmålinger

Fordelingen på de forskellige arbejdsområder fastsættes af Referencelaboratoriets styringsgruppe. Styringsgruppen er desuden rådgivende for Miljøstyrelsen m.h.t. godkendelse af laboratorier til “Miljømålinger – ekstern støj”.

Link til Miljøstyrelsens hjemmeside

Back To Top