Nyheder

Ny orientering fra Referencelaboratoriet

  • 23/11/2018

Referencelaboratoriet har udgivet Orientering nr. 52: "Genmåling af støjkilder" Mange har efterspurgt anvisninger for, hvordan man vurderer behovet for at genmåle støjkilder, der indgår i en støjmodel af en virksomhed. Spørgsmålet opstår primært i forbindelse med mellemstore og større virksomheder…

Læs mere..

Hjemmesiden er omlagt

  • 27/03/2017

Referencelaboratoriet er klar over, at hjemmesiden har været lidt ustabil på det seneste. Årsagen er, at vi har flyttet hjemmesiden til en anden server og opdateret en række plugin's i WordPress. Nogle links har været brudt, men de fleste er…

Læs mere..

Nye bekendtgørelser mv.

  • 13/01/2016

Miljø- og Fødevareministeriet har udgivet en række nye bekendtgørelser: Vindmøllebekendtgørelsen: Link Kvalitetsbekendtgørelsen:Link Maskinstøjsbekendtgørelsen:Link Desuden er Miljøstyrelsens "hyrdebrev" fra 1994 om ubestemthed på støjberegninger/målinger lagt på "listen" i en pæn og læsbar udgave.Link  

Læs mere..

Ny kvalitetsbekendtgørelse

  • 11/01/2016

Miljø- og Fødevareministeriet har udsendt en ny "kvalitetsbekendtgørelse", BEK nr 1903 af 29/12/2015, med virkning fra 1. januar 2016. Bekendtgørelsen erstatter BEK nr 1311 af 25/11/2015, som således fik et ret kort liv.  

Læs mere..

Ny udgave af “Ny viden”

  • 28/09/2015

Referencelaboratoriet har udgivet 1. del af 2015-udgaven af Ny viden. En af Referencelaboratoriets aktiviteter er at formidle ny viden til Miljøstyrelsen og andre interesserede. Referencelaboratoriet har gennemgået en række tidsskrifter og samlet en oversigt over årets kongresser for at identificere ny…

Læs mere..

Nye, gamle publikationer

  • 18/02/2015

Nogle ældre, men brugbare rapporter "still going strong": Meteorologisk ramme for måling af ekstern støj Støjdatabogen Del 3: Kørsel og intern transport

Læs mere..