Nyheder

Store Støjdag 2020

  • 16/06/2020

Store Støjdag løber af stablen Mandag den 5. oktober 2020 på Hotel Nyborg Strand. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Program og tilmelding vil blive annonceret lige efter sommerferien.

Læs mere..

Kurser i miljøstøj efteråret 2020

  • 22/04/2020

Kursus i ”Miljømåling – ekstern støj” den 22.-23. september 2020 - Tilmelding her Kursus i ”Miljømåling – trafikstøj” den 24. september 2020 - Tilmelding her    Kurset strækker sig over to dage, hvad angår ”Miljømåling – ekstern støj”, og én…

Læs mere..

Støj fra P-pladser

  • 05/02/2020

En støjrådgiver har gjort opmærksom på, at støj fra P-pladser i tilknytning til dagligvarebutikker vurderes forskelligt i kommunerne, hvilket i nogle tilfælde kan have uheldige konsekvenser. I forbindelse med et spørgsmål sidste år om samme emne er der med Miljøstyrelsens…

Læs mere..

Hvor kan man læse om ekstern støj (miljøstøj)?

  • 05/02/2020

Der findes ikke deciderede lærebøger om måling og beregning af ekstern støj, der samlet forklarer alle aspekter af dette emne fra ende til anden, fx hvor skal man måle på klagers grund, grænseværdien for bygningstransmitteret støj og betydningen af LpA,Max,FAST.…

Læs mere..

Rolig Bolig-hjemmesiden genopstår i nyt regi

  • 04/12/2019

Hjemmesiden RoligBolig er genopstået i nyt regi. Der er information om trafikstøjen som udfordring i boligen – herunder hvad man kan gøre for at få mindre trafikstøj indenfor eller på de omkringliggende udendørsarealer. Der er også information om lovgivning, hvilke…

Læs mere..

Rapporten for 24. sammenlignende støjmåling

  • 28/03/2019

Rapporten for 24. sammenlignende støjmåling gennemført i 2018 er nu lagt på hjemmesiden. Du kan downloade rapporten her. Kort resumé: Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger har i perioden juli – september 2018 afholdt den 24. sammenlignende støjmåling. I alt indkom der…

Læs mere..

Nye spørgsmål og svar

  • 08/03/2019

Referencelaboratoriet og Miljøstyrelsen har lagt nye spørgsmål og svar på listen. Se her: https://referencelaboratoriet.dk/information/sporgsmal-og-svar/alle-sporgsmal-og-svar/    

Læs mere..

Nye udgivelser om skudstøj

  • 06/12/2018

Referencelaboratoriet har netop udgivet undersøgelser om skudstøj - blandt andet omkring lydudbredelse og kildestyrker for haglvåben. Undersøgelserne er udført i samarbejde med SWECO. Find de to udgivelser under "Udgivelser fra Referencelaboratoriet"

Læs mere..