skip to Main Content

Kursus i miljøstøj 2023

Kursus i ”Miljømåling – ekstern støj” – den 9. - 10. maj 2023 - Tilmelding Kursus i ”Miljømåling – trafikstøj” – den 11.  maj 2023 - Tilmelding   Tilmeldingsfrist er 25. april 2023 ”Miljømåling – ekstern støj” strækker sig over…

Læs mere..

27. sammenlignende støjmåling udsendt

Invitationer til opgaven blev udsendt 7. december 2022. Afleveringsfristen er 10. marts 2023. Man kan få opgavebeskrivelsen ved at skrive til reflab@forcetechnology.com. Det er obligatorisk for certificerede personer og akkrediterede laboratorier at deltage i de sammenlignende støjmålinger.

Læs mere..

Store Støjdag samler ”støjfolket”

Igen i år var der stor deltagelse på Store Støjdag. Mere end 120 støjrådgivere, myndighedspersoner og produktudviklere var samlet på Hotel Nyborg Strand til den årlige konference- og netværksdag.   I år var der fokus på trafikstøj og dens konsekvenser,…

Læs mere..

Test af SoundPLAN

SoundPLAN Nord ApS har meddelt, at der jævnligt på deres hjemmeside uploades et regneark, der viser udtræk af SoundPLAN beregningsresultater i en række testeksempler. Disse eksempler omfatter officielle test-cases, i det omfang sådanne findes, f.eks. Orientering 37 (General Prediction Method)…

Læs mere..

Klagevejledning

Referencelaboratoriet modtager med mellemrum klager over "Miljømålinger". Hvordan klager man over en rapport af typen "Miljømåling - ekstern støj"? Miljøstyrelsen og Referencelaboratoriet har i foråret 2022 udarbejdet en klagevejledning, der erstatter det tidligere svar 2016-02.

Læs mere..

Ny udgave af RL20/96 (Supplement til Analysekvalitetsbekendtgørelsen)

Referencelaboratoriet har udgivet en ny udgave af RL20/96: "Supplement for støj- og vibrationsområdet til Miljøministeriets Analysekvalitetsbekendtgørelse" I forhold til forrige udgave fra 2016 indeholder den nye udgave ændringer markeret med gul baggrund i: Afsnit 2.1: om normative referencer (opdaterede) Afsnit…

Læs mere..

Orientering 36 om usikkerhed er revideret

Orientering nr. 36 om beregning af usikkerhed for ekstern støj fra virksomheder er revideret i juli 2021. Orienteringens tekst og beregningseksemplerne i Bilag 1 er forsøgt tydeliggjort. I forbindelse hermed er beregningseksemplerne i Bilag 1 anskueliggjort ved en regneark-gennemregning og…

Læs mere..

Fase 2 af Miljøstyrelsens impulsprojekt er nu udført

Formålet med fase 2 af projektet om impulstillæg var gennem et litteraturstudie at forsøge at vurdere den ekstra gene pga. impulser og undersøge, om der er ny viden om størrelsen af det graduerede genetillæg samt indflydelsen af hyppigheden af impulsforekomster.…

Læs mere..
Back To Top