skip to Main Content

Nyheder

Orientering 36 om usikkerhed er revideret

Orientering nr. 36 om beregning af usikkerhed for ekstern støj fra virksomheder er revideret i juli 2021. Orienteringens tekst og beregningseksemplerne i Bilag 1 er forsøgt tydeliggjort. I forbindelse hermed er beregningseksemplerne i Bilag 1 anskueliggjort ved en regneark-gennemregning og…

Læs mere..

Fase 2 af Miljøstyrelsens impulsprojekt er nu udført

Formålet med fase 2 af projektet om impulstillæg var gennem et litteraturstudie at forsøge at vurdere den ekstra gene pga. impulser og undersøge, om der er ny viden om størrelsen af det graduerede genetillæg samt indflydelsen af hyppigheden af impulsforekomster.…

Læs mere..

Skannemetoden – en forenklet og effektiv målemetode

Referencelaboratoriet har udviklet og testet en ny metode til måling af kildestyrke. Metoden er et supplement til målemetoderne i Miljøstyrelsens vejledning 5/1993: ”Beregning af ekstern støj fra virksomheder” og lægger sig tæt op ad kassemetoden, som er én af de…

Læs mere..

Resultater 25. sammenlignende støjmåling

Referencelaboratoriet afholdte i foråret 2020 den 25. sammenlignende støjmåling for 43 tilmeldte deltagere. Formålet er at sikre en stor nøjagtighed og ensartet kvalitet af de støjmålinger, der udføres i praksis i Danmark. Deltagelsen er obligatorisk for de danske støjlaboratorier. De…

Læs mere..

Ændrede korrektionsværdier for nogle vejbelægningstyper

Vejdirektoratet har opdateret korrektionsværdierne for vejbelægningstyperne SMA 8 og SRS. Dette har betydning for støjberegninger efter HÅNDBOG NORD2000 - Beregning af vejstøj i Danmark, rapport 434 – 2013. De ændrede korrektioner skal anvendes ved støjberegninger efter den 1. december 2020,…

Læs mere..

Støj fra P-pladser

En støjrådgiver har gjort opmærksom på, at støj fra P-pladser i tilknytning til dagligvarebutikker vurderes forskelligt i kommunerne, hvilket i nogle tilfælde kan have uheldige konsekvenser. I forbindelse med et spørgsmål sidste år om samme emne er der med Miljøstyrelsens…

Læs mere..

Hvor kan man læse om ekstern støj (miljøstøj)?

Der findes ikke deciderede lærebøger om måling og beregning af ekstern støj, der samlet forklarer alle aspekter af dette emne fra ende til anden, fx hvor skal man måle på klagers grund, grænseværdien for bygningstransmitteret støj og betydningen af LpA,Max,FAST.…

Læs mere..

Rolig Bolig-hjemmesiden genopstår i nyt regi

Hjemmesiden RoligBolig er genopstået i nyt regi. Der er information om trafikstøjen som udfordring i boligen – herunder hvad man kan gøre for at få mindre trafikstøj indenfor eller på de omkringliggende udendørsarealer. Der er også information om lovgivning, hvilke…

Læs mere..
Back To Top