Nyheder

Nye udgivelser om skudstøj

  • 06/12/2018

Referencelaboratoriet har netop udgivet undersøgelser om skudstøj - blandt andet omkring lydudbredelse og kildestyrker for haglvåben. Undersøgelserne er udført i samarbejde med SWECO. Find de to udgivelser under "Udgivelser fra Referencelaboratoriet"

Læs mere..

Ny orientering fra Referencelaboratoriet

  • 23/11/2018

Referencelaboratoriet har udgivet Orientering nr. 52: "Genmåling af støjkilder" Mange har efterspurgt anvisninger for, hvordan man vurderer behovet for at genmåle støjkilder, der indgår i en støjmodel af en virksomhed. Spørgsmålet opstår primært i forbindelse med mellemstore og større virksomheder…

Læs mere..

Store Støjdag 2018 – ny deltagerrekord igen i år

  • 22/10/2018

Miljøstyrelsens Referencelaboratoriums Store Støjdag 2018 blev afholdt 8. oktober og tiltrak igen i år et stort publikum Omkring 135 personer var mødt op den 8. oktober 2018 i Nyborg til den årlige begivenhed Store Støjdag. Interessen for at høre om…

Læs mere..

Hjemmesiden er omlagt

  • 27/03/2017

Referencelaboratoriet er klar over, at hjemmesiden har været lidt ustabil på det seneste. Årsagen er, at vi har flyttet hjemmesiden til en anden server og opdateret en række plugin's i WordPress. Nogle links har været brudt, men de fleste er…

Læs mere..

Nye bekendtgørelser mv.

  • 13/01/2016

Miljø- og Fødevareministeriet har udgivet en række nye bekendtgørelser: Vindmøllebekendtgørelsen: Link Kvalitetsbekendtgørelsen:Link Maskinstøjsbekendtgørelsen:Link Desuden er Miljøstyrelsens "hyrdebrev" fra 1994 om ubestemthed på støjberegninger/målinger lagt på "listen" i en pæn og læsbar udgave.Link  

Læs mere..

Ny kvalitetsbekendtgørelse

  • 11/01/2016

Miljø- og Fødevareministeriet har udsendt en ny "kvalitetsbekendtgørelse", BEK nr 1903 af 29/12/2015, med virkning fra 1. januar 2016. Bekendtgørelsen erstatter BEK nr 1311 af 25/11/2015, som således fik et ret kort liv.  

Læs mere..

Ny udgave af “Ny viden”

  • 28/09/2015

Referencelaboratoriet har udgivet 1. del af 2015-udgaven af Ny viden. En af Referencelaboratoriets aktiviteter er at formidle ny viden til Miljøstyrelsen og andre interesserede. Referencelaboratoriet har gennemgået en række tidsskrifter og samlet en oversigt over årets kongresser for at identificere ny…

Læs mere..