Skip to content

Kildestyrker for letbanetog i Aarhus

Aarhus Letbane har gennemført støjmålinger for letbanetog i  2024. Støjdata er tilgængelige for beregninger med Nord2000 og bør anvendes pr. 15. maj 2024.Læs mere her: https://referencelaboratoriet.dk/referencer/stoejdata-for-letbanetog-aarhus-letbane/

Læs mere..

Rapport om høretærskler og genevirkning af lavfrekvent støj i relation til vindmøller

Miljøstyrelsen har gennem et litteraturstudie fået belyst, hvad der måtte være af ny viden dels om høretærskler i det lavfrekvente område og dels om gene og dosis-responskurver for lavfrekvent støj med relevans for vindmøller. Læs mere her: https://referencelaboratoriet.dk/wp-content/uploads/2024_-Hoeretaerskler_og_-genevirkning_for_lavfrekvent_stoej_i_relation_til_vindmoeller_TC-102214.pdf

Læs mere..

Kursus i miljøstøj 2024

Kursus i ”Miljømåling – ekstern støj” – den 29. - 30. maj 2024 - Tilmelding Kursus i ”Miljømåling – trafikstøj” – den 31.  maj 2024 - Tilmelding   Tilmeldingsfrist er 21. maj 2024 ”Miljømåling – ekstern støj” strækker sig over…

Læs mere..

Nye støjdata for metrotog pr. 1. marts 2024

Metroselskabet har gennemført kildestyrkemålinger for metrotog  i efteråret 2023. De nye støjdata er tilgængelige for beregninger med henholdsvis Nord2000 og CNOSSOS. Særligt for Nord2000 er det vigtigt at anvende de nye data, da de adskiller sig væsentligt fra de tidligere…

Læs mere..

Ny orientering om togstøj med nye kildedata

Referencelaboratoriet og Banedanmark har udarbejdet Orientering nr. 54 om kildestyrker til Nord2000 for tog. Data anvendes til støjberegninger for Banedanmarks strækninger med såkaldt vel vedligeholdte spor. Hent Orienteringen nr. 54

Læs mere..

27. sammenlignende støjmåling udsendt

Invitationer til opgaven blev udsendt 7. december 2022. Afleveringsfristen er 10. marts 2023. Man kan få opgavebeskrivelsen ved at skrive til reflab@forcetechnology.com. Det er obligatorisk for certificerede personer og akkrediterede laboratorier at deltage i de sammenlignende støjmålinger.

Læs mere..

Store Støjdag samler ”støjfolket”

Igen i år var der stor deltagelse på Store Støjdag. Mere end 120 støjrådgivere, myndighedspersoner og produktudviklere var samlet på Hotel Nyborg Strand til den årlige konference- og netværksdag.   I år var der fokus på trafikstøj og dens konsekvenser,…

Læs mere..
Back To Top