Skip to content

Ny udgave af RL20/96 (Supplement til Analysekvalitetsbekendtgørelsen)

Referencelaboratoriet har udgivet en ny udgave af RL20/96: “Supplement for støj- og vibrationsområdet til Miljøministeriets Analysekvalitetsbekendtgørelse”

I forhold til forrige udgave fra 2016 indeholder den nye udgave ændringer markeret med gul baggrund i:
Afsnit 2.1: om normative referencer (opdaterede)
Afsnit 2.4 om certificeringsordningens struktur
Afsnit 2.4.2 om Referencelaboratoriets styregruppe
Afsnit 4.4.1 om laboratorier med geografisk adskilte afdelinger
Afsnit 4.4.3 om sporbar kalibrering
Afsnit A.4.1.9 om kalibrering af oktavfiltre

Se den nye udgave her

Back To Top