Skip to content

Ny udgave af “Ny viden”

Referencelaboratoriet har udgivet 1. del af 2015-udgaven af Ny viden.

En af Referencelaboratoriets aktiviteter er at formidle ny viden til Miljøstyrelsen og andre interesserede.
Referencelaboratoriet har gennemgået en række tidsskrifter og samlet en oversigt over årets kongresser for at identificere ny viden af betydning for måling og administration af ekstern støj.
Søgningen i tidsskrifter er afsluttet i juni 2015. Indholdsfortegnelser for de valgte tidsskrifter findes på de respektive hjemmesider på Internettet. Links til disse hjemmesider er angivet i bilag.

Back To Top