Skip to content

Ny rapport om skærmning i General Prediction Method (GPM 2019)

Det har i nogle år været kendt blandt brugerne af den fælles nordiske beregningsmetode for industristøj (General Prediction Method, GPM), at der kan fås uventede beregningsresultater i tilfælde, hvor der er mere end én skærm. Hvis der for eksempel tilføjes en tredje skærm til en beregningssituation med to skærme, kan det ske, at støjniveauet ikke reduceres som forventet, men derimod øges.
Formålet med dette projekt er at analysere beregningsmetoden for multiple skærme for at forstå årsagen til denne uhensigtsmæssighed og om muligt at foreslå en revision af metoden, der løser problemet.

Bemærk: Ved anvendelse af den reviderede metode kan være nødvendig at referere til den som GPM 2019 (General Prediction Method 2019) for at kunne skelne den fra den oprindelige metode fra 1982 (GPM 1982).

Find rapporten under Udgivelser

Back To Top