Skip to content

Ny rapport om måle- og integrationstider for lavfrekvent støj

Del 1 handlede om litteraturstudier. Denne del 2 og 3 af undersøgelsen handler om – ud fra lyttests – at belyse nogle mulige egnede målestørrelser og integrationstider for kortvarige, lavfrekvente støjhændelser.
Læs rapporter her.

Back To Top