Skip to content

Ny rapport om hyppighed for multiple refleksioner ved de danske kyster

Force Technology har for Miljøstyrelsen analyseret data fra DMI for perioden 2014-2023. Der er beregnet antallet af timer, hvor fænomenet multiple refleksioner kan opstå. Resultaterne er vist for fire målesteder, og data er kategoriseret mellem årstid, dag/nat og retning. Resultaterne viser, at det er muligt for multiple refleksioner at opstå på alle tidspunkter af året. Læs mere her: https://referencelaboratoriet.dk/wp-content/uploads/2024_Hyppighed_for_multiple_refleksioner_omkring_de_danske_kyster_-TC-102213.pdf

Back To Top